Türkçe İngilizce

Fermani Altun'dan Vecizeler

 

       FERMANİ ALTUN’DAN VECİZELER

*Başkasının ölümüne veya uğradığı haksızlığa sevinenler unutmasınlar ki, aynı akıbeti bir gün kendileri yaşayacaktır.

 

*Sevgiden uzak olanlar Allah’a da uzaktırlar.

 

*Maneviyatı ve marifeti zayıf olanların ıslah zemini muhabbettir.

 

*Bir toplumu ve devleti idare edenlerin ayrımcılık yapmaları zalimliktir.

 

*Sözde birlik ve kardeşlikten bahsedenler icraatlarında tam tersini yapıyorlarsa riyakardırlar.

 

*Özü sözü bir olanlar ehli kamildir.

 

*İnsanların ırkı, inancı, cinsiyeti ile ayrım yapanlar Allahın en büyük düşmanıdırlar.

 

*Bütün dinlerin temelinde iyi insan ve ıslah olmak vardır.

 

*Ekmek yediği yere hor bakanlar, ihanet edenler namert ve nankördürler.

 

*İnsan kendisini hangi ölçüde tanıyabiliyorsa o ölçüde ehli kamil veya cahildir.

 

*İnsan için üç nesne felakettir. Hırs, nefis ve kibir.

 

*İnsan etle kemik değildir. İnsan ruhtur, sevgidir, aşktır, akıl ve mantıktır.

 

*Sadece nefsi için yaşayanlar korku içinde daha çok ibadete sarılırlar.

 

*Adaleti dağıtanlar bilerek adaletsizlik yaparlarsa günahın en büyüğünü işlemiş olurlar.

 

*Hürriyetsizliğe rızalık gösterenler hak-hukukunu peşinen kaybetmiş olanlardır.

 

*Asıl kör gönül gözü kör olandır.

 

*Sadece midesine bağlı olanlar hayvandan farksızdırlar.

 

* İnsanlar iki değer olmadan yaşayamaz. Biri sağlık, diğeri hak hukuktur. Sağlığınızı kaybederseniz ölürsünüz. Hak hukukunuzu kaybederseniz insanlıktan çıkarsınız. Hakim ve Hekim en kutsal mesleklerdir. Onların bilerek yanlış yapmaları en büyük günah ve insanlık suçudur.

 

*Bir toplumda farklılıklar birbirini yok sayarsa o toplum çökmeye mahkumdur. Farklılıklar ne kadar birbirini sever ve yüceltirse birlik ve kardeşlik öyle zuhur eder.

 

*Başkasının inanç ve ibadetini, hak tercihini kınayanlar, hor görenler en kötü insan örneğidirler.

 

*Din doğru bilinirse berekettir. Yanlış bilinirse felakettir.

 

*Bin kere para kaybetsen de bir kere dürüstlüğünü kaybetme.

 

*İnsanın aklı bazen en büyük düşmanıdır.

 

*Cahilin az bilmişi tam cahilden daha zararlıdır.

 

*Aklınızı doğru işletirseniz rahatsınız. Yanlış işletirseniz dışarıdan düşman aramaya gerek yoktur.

 

*Hayatını nefsine adayan ve nefsin esiri olanlar ölmeden ölmüşlerdir.

 

*Alimler ittifakta, cahiller itilafta yarışır. Zalimler de çıkar ve nefiste yarışır

 

*Maneviyatı olmayanın insanlığı da olmaz

 

*Zalimle cahilin dini olmaz. İbadetleri de geçersizdir.

 

*Diyalog kapısını bilenler muhabbet zemininde aşk ile pişerek ehli kamil olurlar.

 

*Bir inancın ideolojileşmesi ve siyasallaşması en büyük felakettir. Çünkü kutsiyetini kaybeder.

 

*Dinlerin varlık nedeni insanı insan yapan değerlere sahip olması içindir.

 

*Sefalet ve cehalete sürüklediğiniz çocuğunuzun en büyük günahkarı kendinizsiniz. Yetiştiremediğiniz çocuğu doğurmayınız.

 

*En çok insan ayrımı yapanlar kardeşlikten, birlikten daha çok bahsederler. Çünkü riyakardırlar.

 

*Dini kullanarak saltanat zulüm ve çıkar elde edenler Allahın en büyük düşmanıdırlar.

 

*İnsanlığın huzurunu bozan iki büyük baş belası vardır. Bunlar zalimler ve cahillerdir.

 

*Diktatörler nefsine tapan zalimlerdir, onları hırs, nefis ve kibir kuşatmıştır.

 

*Allaha giden bir tek Hak yolu vardır. Binlerce farklı inançta olsanız da ehli kamil iseniz hak yolundasınız.

 

*İnsanlar maneviyattır. Yaradan’ın ruhunu ve aşkını taşımaktadır. İnsana yapacağınız her iyiliği ve kötülüğü Allaha yapmış olursunuz.

 

*En büyük zenginlik huzur, sağlık ve ilimdir.

 

*Yalnız geçmişiyle övünenler boş insanlardır.

 

*Öfkenizi yenmede acizseniz, en büyük zararı kendiniz çekersiniz.

 

*Kendinizi hangi ölçüde tanırsanız o ölçüde başarılı olursunuz.

 

*Muhabbet ve istişareyi bilmeyenler ya cahildir ya zalimdir.

 

*Allahın insanlara verdiği iki şahsi değer vardır. Biri inanç diğeri sevgidir. Bu iki değere karışmak, baskı yapmak ve bu değerleri hor görmek en büyük günahtır.

 

*Akıl zenginliği alimlik, akıl fakirliği cahilliktir.

 

*İlim sahibi olmanın ölçüsü topluma hizmet ile ve o ilmin esaslarını uygulamakla olur

 

*Hayatınızda muhabbet ve istişare eksikliği varsa yolunuzu doğru bulamazsınız

 

*Bildiğiyle yetinenler kendilerini geliştiremezler olduğu yerde sayarlar

 

*Cahiller ve zalimler için aklın ve ilmin önemi çıkardan sonra gelir

 

*En güzel zenginlik huzur, sağlık ve ilimdir

 

*Tokluktan ölenlerin sayısı açlıktan ölenlerden daha çoktur. Açlıktan ölenlerin vebali tokluktan ölenlerin boynundadır.

 

*Öfkenizi yenmekten acizseniz en büyük zararı kendiniz çekersininiz

 

*Allahın merkezine giden bir tek Hak yolu vardır. Hangi dinden ve inançtan olursanız olunuz, sevgi ve muhabbetle yoğrulmuşsanız o yoldasınız.

 

*Herkesin kendisi gibi olmasını isteyenler; insan olmaktan uzaktırlar.

 

*Din adına saltanat, zulüm, ayrım ve medeniyet düşmanlığı yapanlar hem insanlığa hem de Yaradan’a uzaktırlar.

 

*İnsanlar Allah’ın ruhunu ve nurunu taşırlar. İnsana yapacağınız her hizmeti Allah a yapmış olursunuz. Yapacağınız her kötülüğü de yine Allaha yapmış olursunuz.

 

*Çoğunluk olmakla haklı olunmaz. Doğru ve dürüst olunmakla haklı olunur. Çünkü cahiller de her zaman çoğunluktadır tıpkı karanlık gibi. Ehli kamiller azdır aynı ışık gibi.

 

* İnanç ve sevgi Allah’ın insanlara verdiği şahsi manevi değerlerdir. Hiçbir kimsenin ve hatta Devletin bu Manevi değerlere ayrım yapması, müdahale etmesi günah suçtur.

 

*Bir toplumda farklılıklar birbirini yok sayarsa o toplum çöker. Farklılıklar ne kadar birbirini sever ve yüceltirse o toplum huzur, barış birlik ve kardeşliği yakalar.

 

*Bir insanın yalnız ibadet düşkünlüğüne adanmayın. Onun ilim, irfan dürüst ve ehli kamil, yararlı bir insan olup olmadığına bakın.

 

*Diktatörler zalimlik ruhuna sahiptirler. Onlarda hırs, nefis ve kibir akıl ve mantığın önündedir. Kendilerini hep haklı görürler.

 

*Adaletsizliğe boyun eğenler aciz ve gafildirler. Mücadele edenlerse ölümsüzdürler.

 

*Yalnız nefsi içinde yaşayanlar korku içinde daha çok ibadete sarılırlar. Kendini hak’a adayan ehli kamillerin ibadeti ise ilmidir. Çünkü karanlığa ışık tutukları için kutsal ve mübareklerdir.

 

* Yaradan’a ödenecek en büyük borç iyi insan olmaktır

 

*Başkalarının Allah’a karşı yaptığı ibadet ve hizmetleri yargılayanlar en büyük suç ve günah işlemiş olanlardır.

 

* Kendilerini herkes den üstün göstermeye çalışanlar herkes den daha aşağılık oldukları gerçeğini ortaya koymaktadırlar.

 

*Maneviyata inanmayan, dua ile bedduaya da inanmaz. Sonları hüsrandır. Çünkü insan Allah’ın verdiği ruhtur.

 

*Alimlerin muhabbeti en büyük ziyafettir. Cahillerin ise zulümdür.

 

*Sevgide yarışanlar Allah’a doğru yol alanlardır.

 

*Kendisi gibi olmayanları düşman görenler insanlıktan uzaktırlar.

 

*Dünya da üç değer yarışı vardır. İnsan Hakları, Ekonomi ve Manevi değerler. Bu değerler yarışında olmayan ülke ve toplumlar çökmeye mahkumdur.

 

*Diktatörlere düşmanlarının yağcılığı hoş gelir. Dostlarının doğruları acı gelir. Onun için bütün diktatörlerin sonu hüsrandır.

 

* Hayatı boyunca para kazanmaktan başka bir şey bilmeyenlerin, yaşlanınca düştükleri pişmanlık para etmeyecektir.

 

*Bir mevki ve yetkide olanlar; hak- hukuk eşitliği uygularlarsa dua alırlar ve takdir edilirler. Aksini yaparlarsa lanetlenirler.

 

*Cahil insanlar aynı zamanda akılsızdır. Kendileri boş olduğu halde; ilime, insanlığa kendilerini adayanlara karşı saygısızdırlar.

 

* En büyük insanlık suçlarından biri ajanlık, provokatörlüktür ve ispiyonculuktur.  Onların içi çürük ağaca benzer, düzelmesi de zordur.

 

*İnsanların iki büyük düşmanı vardır; biri cehalet, diğeri sefalettir. Bütün kötülükler bu zemin üzerinde filizlenir. Kültür zayıf olursa cehalet, ekonomi zayıf olursa sefalet olur. Toplumların gücü bu iki değerle ölçülür.

 

*İbadeti şekilcilikleeşdeğer görenler kendilerini aldatıyorlar. İnanç ve ibadet gönül erdemliliği ve zenginliğidir.

 

*Medeniyet farklı düşünen, farklı yaşayan, farklı inanan insanların sahip olduğu ortak kültürdür.

 

*’Ben Allah’a borç ödüyorum’ diyerek insana her türlü kötülüğü yapanlar kendilerini aldatıyorlar.

 

*Dara düşmüş bir insandan faydalanmaya kalkarsanız; çok büyük zararla çıkarsınız.

 

*Kendinden daha alt düzeydekileri tercih edenler, sonunda aşağıya düşerler.

 

*Asıl erdemlilik, insanlar arası ayrım yapmamak ve eşitlik ilkesinden şaşmamaktır.

 

*Bulduğun dost kapısını ebedi açık tut ki, hem ümidin olsun hem de güçlü olasın.

 

*Şiddeti seçenler, insanı insan yapan değerlerden nasibini almayanlardır.

 

*Hoşgörü ve sabır gücünüzü zorladığınız ölçüde güçlü olursunuz.

 

*Temizlik, nezaket ve mütevazilik medeniyetin giriş kapısıdır.

 

*En iyi akraba size çıkarlarıyla değil, sevgiyle bağlı olandır.

 

*Mert olanlar dostluk ve güzelliğin faziletini taşırlar.

 

*Gönlü boş olanların gözü her zaman aç olur.

 

*Namus;dürüstlüktür, sözünde durmak ve yalan söylememektir.

 

*En tehlikeli düşman küçük düşmandır.

 

*Çalışkanlık başarının ölçüsüdür.

 

*Hakkı tanımayanlar hukuku da tanıyamazlar

 

*Sevginin merkezi yaradandır. İnsanları bu merkezden uzaklaştıran ve birbirine düşman edenlerse, cahiller ve onları kullanan çıkarcılardır.

 

*Nefsine tapanların serveti malıdır. Hak için var olanların ise sevgidir.

 

*Bir lider her şeyi bilmek durumunda değildir. Fakat bilmesi gereken iki büyük değer vardır.

 

* Değerleri, dengeleri doğru bilmek ve diyaloğa açık olmak.

 

 

*Adaletin olmadığı yerde zulüm olur.

 

*İnsan, sadece karnını doyurmak içi n yaşamaz. Hayvanlar karınlarını doyurmak için yaşarlar. İnsan, hak, hukuk ve hürriyetiyle insandır.

 

 

*Sevgi ve saygının olmadığı toplumlar, çökmeye mahkumdurlar.

 

 

*Devlet, insanların farklılıklarını baskı ve zulümle yok sayıyorsa, orda medeniyetten, demokrasiden ve eşitlikten bahsedilemez.

 

 

 

 

Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller www.ehlibeyt.org.tr sitesine ve site sahibine aittir. copyright © 2015 - 2023